Κόσμος

Κρούσματα

509.268.964

Θάνατοι

6.242.509

Ιάσεις

461.827.849

Ελλάδα

Κρούσματα

119.720

Θάνατοι

3.289

Ιάσεις

9.989