Κόσμος

Κρούσματα

164.186.056

Θάνατοι

3.401.971

Ιάσεις

144.054.547

Ελλάδα

Κρούσματα

119.720

Θάνατοι

3.289

Ιάσεις

9.989