Κόσμος

Κρούσματα

349.823.678

Θάνατοι

5.610.136

Ιάσεις

278.142.285

Ελλάδα

Κρούσματα

119.720

Θάνατοι

3.289

Ιάσεις

9.989