Κόσμος

Κρούσματα

113.526.527

Θάνατοι

2.518.213

Ιάσεις

89.117.277

Ελλάδα

Κρούσματα

119.720

Θάνατοι

3.289

Ιάσεις

9.989