Κόσμος

Κρούσματα

227.676.199

Θάνατοι

4.680.116

Ιάσεις

204.349.645

Ελλάδα

Κρούσματα

119.720

Θάνατοι

3.289

Ιάσεις

9.989